TIBCO

TIBCO är en av världens ledande leverantörer av systemintegration, analytics och processinnovation. Ubbo är en strategisk partner till TIBCO och är återförsäljare av TIBCO:s lösningar i de nordiska och baltiska länderna.

TIBCO:s lösningar är kompatibla med olika molnplattformar och partnerskapet ligger i linje med Ubbos strategi att stötta våra kunders digitala transformation och ta affärskritiska IT-miljöer från on-premise till hybrid miljö.

TIBCO har ett stort produktsortiment och gedigen erfarenhet av ledande branscher som finansiella tjänster, telekom och energi där det är viktigt att kunna hantera stora datavolymer i realtid.

Vissa lösningar skiljer sig markant åt från gängse marknadserbjudanden, exempelvis:

  • • Marknadsledande integrationsplattform med marknadens bästa molnprodukter.
  • • Prisbelönt Insight-plattform för analytics och datautforskning med analys av strömmande data i realtid.
  • • Molnbaserad plattform för API-hantering som är kompatibel med TIBCO Cloud-integrering.
  • • Produkterna kan fås lokalt installerade eller i moln-eller hybridform.

Ubbo och TIBCO Software har varit partners sedan 2016 och det finns därmed en stark grund för det strategiska partnerskap bolagen ingick 2020. Ubbo har omfattande kunskap om TIBCO:s lösningar och lång erfarenhet av praktiskt arbete med nordiska kunder inom systemintegration och analytics.

Kontakta gärna oss om du vill veta mer om hur ditt företag kan dra nytta av TIBCO:s lösningar.