SAP

SAP är ett programvaruföretag, känt för ERP-system för olika branscher världen över. Branschanalytiker har utsett SAP till marknadsledare.

SAP erbjuder en end-to-end ERP-lösning för de flesta branscher och organisationer. Som ERP-lösning är det en extremt effektiv lösning för styrning och optimering av verksamheten på ett dynamiskt och transparent sätt, oberoende av verktyg och användargränssnitt.

2019 förvärvade Ubbo Solteqs SAP ERP-verksamhet, vilket lägger grunden för Ubbo att bli ledande i Norden inom SAP när det gäller molnmigrering, utveckling och underhåll.

I dag består vår SAP-verksamhet av över 80 SAP-konsulter. Ubbo har omfattande SAP ERP-know-how och har även riktade kompetenser inom tillverkning, läkemedel, detalj- och grossisthandel. Förutom SAP ERP erbjuder vi även SAP CRM-kompetens.

Ubbos SAP-konsulter är specialiserade inom exempelvis:

 • • Hantering av försörjningskedjan
 • • Hantering av leverantörsrelationer
 • • Hantering av produktdata
 • • Hantering av kundrelationer och data
 • • Ekonomi och planering
 • • Business intelligence, analys och maskininlärning

 

Från gamla ERP-system till moderna SAP S/4HANA

I dag överväger många företag i Norden att uppgradera sina nuvarande SAP ERP-versioner till S/4HANA. Denna uppgift har både tekniska och processrelaterade element och bör alltid planeras med både affärsvärde och kapacitet som ledstjärnor. S/4HANAs grundversion erbjuder ytterligare processfunktioner jämfört med tidigare versioner.

SAP S/4HANA är ett säkert alternativ när man överväger ändringar i ett nuvarande icke-SAP ERP. Ibland är dessa äldre ERP-liknande program utvecklade internt och i andra fall har verksamheten vuxit ifrån den gamla ERP-installationen. I båda fallen väger en lång historia tungt och en framtida vision kan vara svår att nå.

Ubbo erbjuder SAP-tjänster för:

 • • System-/processanalyser och planeringstjänster för
  - Konverteringsprojekt, SAP ERP-planering framåt
  - Kapacitetsplanering, hantering av arkiv och data
  - Höjning av nivån för automatiserad drift i SAP
  - Säkerställande av användarvänligheten
 • • Installationsprojekt med S/4HANA i molnet, hybrid eller datacenter
 • • Programhanteringstjänster
 • • Små/stora utvecklingsprojekt
 • • Full hävstång av molnet med SAP ERP

Ubbos SAP-expertis stöttas också av vårt intressebolag Zuite Business Consulting. Ubbos relation med Zuite Business Consulting går tillbaka ända till 2016.

Vårt samarbete med Zuite Business Consulting innebär full åtkomst till alla möjligheter i SAP för er organisation och verksamhet, både genom konfigurering av aktuella SAP-moduler samt förändringshantering och process- och informationsmodellering.

Ubbo satsar på att få partnerinvesteringar att växa inom SAP. En del av detta kontinuerliga arbete är den nyligen aviserade distributionslösningen från Ubbo för SAP S/4HANA inom tillverkningsindustrin,.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om hur ditt företag kan dra nytta av SAP:s lösningar.