Red Hat

Red Hat är ett mjukvaruföretag vars lösningar är baserade på öppen källkod (open source) och bygger på open source-nätverk runtom i världen. Red Hat har en bred produktportfölj som täcker in hybrid molninfrastruktur, mellanprogramvara (middleware), agil integration, molnbaserad applikationsutveckling och automatiseringsverktyg.

Red Hat – OpenShift Container Platform

Red Hat OpenShift är en företagsanpassad Kubernetes container-plattform. Den täcker även in automatiserad drift för hybrid- och multi cloud-lösningar. Utöver det finns ett stort antal tjänster och automatiseringsfunktioner som kan aktiveras.

Red Hat – Agile Integration

Att kunna leverera applikationer och funktionalitet med minsta möjliga ledtid är allt viktigare i vår digitala tillvaro. För att möjliggöra det behövs en infrastruktur som är flexibel och anpassningsbar så att man kan arbeta effektivt. I integrationssammanhang definierar Red Hat detta som Agile Integration. Det bygger på plattformarna Red Hat FuseRed Hat 3Scale API Management och AMQ/AMQ Streams.

Red Hat och Ubbo

Ubbo är en partner till Red Hat, och vi arbetar med container-plattformen Red Hat OpenShift samt integrationslösningen Red Hat Agile Integration portfolio. Ubbos ambition är att vara huvudleverantör av dessa lösningar genom följande tre byggstenar:
  1. Red Hat OpenShift container-plattform; en företagsanpassad Kubernetes-plattform som gör era applikationer flexibla och skalbara.
  2. Möjlighet att skapa skräddarsydda kundlösningar genom Ubbos expertis inom molnteknologi-anpassade applikationsutvecklingsmetoder och tekniker.
  3. Agila integrationslösningar som bygger på Red Hat Fuse, 3Scale, AMQ och AMQ Streams.
 

Rådgivningstjänster

Våra rådgivningstjänster innefattar våra konsult- och regelverkstjänster (governance) samt populära Baseline workshops. De ger er förutsättningar för att skapa affärslösningar baserade på Red Hat-teknologi som en container-plattform, och visar hur ditt företag kan dra nytta av en hybrid molnlösning eller hur ni kan arbeta med Red Hat Agile Integration. Vi har utvecklat ett flertal väl testade best practice projektmallar inom vilka vi levererar hela eller delar av vår Baseline Integration Toolbox i kombination med en infrastruktur- och integrationsplattform. Gemensam nämnare för samtliga våra projekterbjudanden är att du från början vet precis vad du kommer att få, när, och till vilken kostnad.

Arkitekt- och utvecklingstjänster

Ubbos arkitekt- och utvecklingstjänster är perfekta komplement till våra rådgivningstjänster, vilket gör det enkelt att realisera och implementera de beslut ni tar för er verksamhet. Vi kan erbjuda ordinarie konsultleverans, och även kapacitetslösningar med hela utvecklingsteam i botten där en mix av resurser ingår; arkitekter, utvecklare, tekniker, testspecialister med flera – inklusive specialister utanför container/hybrid cloud/integration-området. Vi samverkar så nära som möjligt med er verksamhet eller projektorganisation, också vid val av arbetssätt och metodik – från vattenfalls- till agila metoder. Vår övertygelse är att team- och kapacitetsleverans är den perfekta leveransmodellen för ett nära samarbete under längre tid där effektivitet och kommunikation optimeras över tid. Ni får precis så mycket resurser ni behöver, vid rätt tidpunkt, med rätt kompetens. Vi gör det också möjligt för er att beställa integrationer med fördefinierat SLA och pris. På så sätt slipper ni arbetet med att leda arbetet för en konsult eller utvecklare, och det blir enklare att budgetera för faktiska kostnader för integrationslösningen.

Baseline start-kit

Med våra Baseline start-kits kan vi hjälpa er att komma igång med er Red Hat OpenShift container-plattform, inklusive integrationsfunktionalitet och en molnbaserad utvecklingsmiljö – till fast pris och tid. Det är ett smidigt sätt att få era projekt att komma igång och samtidigt säkerställa att plattformen är installerad på rätt sätt, inklusive utbildning i dess bruk och best practice.

Drift- och förvaltningstjänster

Våra fristående drifttjänster passar väl ihop med ett föregående implementationsprojekt. Vår standardtjänst är baserad på många års erfarenhet och best practice som utvecklats i samverkan med våra kunder. Kärnan består av support, monitorering och plattformsdrift, API:er och integrationslösningar. Ubbo har lång erfarenhet av att leverera support, och erbjuder support för samtliga produkter i Red Hats container/hybrid cloud/integration-portfölj. Vi har även en slimmad tjänstevariant som passar bra om ni vill sköta driften av plattformen själva, och behöver ta hjälp och stöd av våra erfarna specialister med överenskommet SLA, om problem uppstår.