Qlik

Qlik, grundat i Sverige, är en ledande produktleverantör inom analysområdet. Under många år har de erkänts som en av få ledare i Gartners Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms. Lägg er i startgroparna för att omvandla hela er affär med data.

Ubbo är expert på Qlik Sense och QlikView, men även andra områden inom Qlik-plattformen som Nprinting och GeoAnalytics. Ubbo är en Qlik Solution Provider och har arbetat med tekniken i flera år. Vi hjälper kunder att ”Create value all the way”™, från rådgivning till projektimplementering och release till kunder.