Informatica

Digital transformation skapar nya förväntningar: bättre service och snabbare leverans till en lägre kostnad. Verksamheter måste transformeras för att fortsätta vara relevanta på marknaden och det är data som är nyckeln. Informatica är världsledande inom molnlösningar (Enterprise Cloud Data Management) och hjälper företag att leda verksamheten genom intelligenta lösningar — oavsett bransch, sektor eller område. Informatica ger dig verktyg att bli mer agil, skapa nya tillväxtmöjligheter eller bli mer innovativ. Vi har 100 % fokus på data och erbjuder den mångsidighet som krävs för att lyckas.  

Ubbo har samarbetat med Informatica

inom informationshantering (IM), dataintegreringhantering av masterdata (MDM) och datastyrning (Data Governance) sedan 2015, flera av våra experter har varit kopplade till företaget. Ubbo är en auktoriserad Informatica-återförsäljare (AIR): vi säljer Informatica-licenser, utför underhållsarbete och erbjuder konsulttjänster. Vi vill ge dig chansen att utforska allt som Informatica har att erbjuda — och att frigöra den kraft data kan skapa för utvecklingen av nya innovativa lösningar. Informatica är den ledande aktören inom Enterprise Cloud Data Management som accelererar datadriven digital transformation. Informatica gör det möjligt för företag att driva på innovation, bli mer agila och skapa nya tillväxtmöjligheter. Informatica har de senaste 25 åren hjälpt mer än 9 000 kunder att nyttja datans potential.