Effectplan

Effectplan är ett webbaserat system som önskar föra användaren till en bättre förståelse för sin planering genom att förenkla själva processen och verktygets grundfunktioner så att organisationen som upphandlat systemet kan effektivisera planerings processen i kalendertid samtidigt som organisationen i sin helhet kan minska nedlagd tid för budget och prognos.

Det bärande konceptet bakom Effectplan är logik och enkelhet på alla nivåer. Det innebär att alla användare - oavsett roll - förstår vad de ska göra utan att behöva läsa långa instruktioner. Effectplan utgår från dig. Med ett enda verktyg kan du hantera budget- och planeringsprocessen och göra prognoser för avancerad analys, vilket också sparar tid – planeringsprocessen för ett normalt företag kan minska från tre månader till en månad.

Ubbo har utvecklat ett antal kunders planerings- och budgetprocesser med hjälp av Effectplan, med mycket lyckade resultat.