Anaplan

Anaplan (NYSE: PLAN) är pionjär inom kategorin Connected Planning. Deras plattform, som drivs av vår egenutvecklade Hyperblock-teknik, specialbyggd för Connected Planning, möjliggör dynamisk, samverkande och intelligent planering. Stora globala företag använder lösningen för att koppla samman människor, data och planer för att möjliggöra realtidsplanering och beslutsfattande i snabbt föränderliga affärsmiljöer för att ge våra kunder en konkurrensfördel. Anaplan med huvudkontor i San Francisco har över 20 kontor runt om i världen, 175 partner och över 1 000 kunder. 

Plattformen agerar på möjligheter tidigare och snabbare. Den är smidig, flexibel, samverkande. Den fungerar i realtid. Anaplan gör att ni kan reagera snabbare på förändrade affärsförhållanden. 

Några av de största Anaplan-implementeringarna i Norden har gjorts av Ubbo.