Ubbo har stor kompetens inom processbaserade lösningar. Vi erbjuder våra kunder avancerade och automatiserade servicecentertjänster dygnet runt, alla dagar i veckan som stöd för både slutanvändare och affärsprocesser. Vi tillhandahåller även expertis och support kopplade till ERP-lösningar (SAP) samt CRM-lösningar (Salesforce). Dessutom kan vi hjälpa dig med automation och RPA samt asset management.

UbboUbboUbboVi vill att ni ska lyckas och kan se till att ni har processer, verktyg, system och infrastruktur på plats för både snabba vinster och långsiktiga fördelar.

24/7 support för företag och människor

Den ökade nivån av digitalisering som vi ser på marknaden i dag innebär också ett större behov av det breda stöd som Ubbos Service center erbjuder. Vi arbetar med ett brett utbud av verktyg och processer och erbjuder support som täcker din organisations och era slutanvändares behov. Vi tar hand om dina affärsplattformar som en helhet, i molnet eller lokalt.

För att hjälpa ditt företag att växa och skala upp, bidrar vi bland annat med vår expertis inom automatisering som effektiviserar verksamheten och stödprocesser. Dessutom minskar du risken för fel och avvikelser. Vi fokuserar på proaktiva arbetssätt, ständig förbättring och kommunikation. Vi är stolta över vår kundnöjdhet.
 

Effektivisera er affärsverksamhet

Digitala ekosystem blir alltmer komplexa och underhållet av dem leder ofta till en högre kostnad. För att hjälpa er att möta denna utmaning och samtidigt göra er verksamhet mer effektiv erbjuder vi vår breda kompetens inom ERP-lösningar och har ett nära samarbete med en av de ledande leverantörerna, SAP. På så sätt kan vi hjälpa till att påskynda ert företags övergång till hållbara ERP-lösningar som SAP HANA på arkitektur skapad direkt för molnet med lägre kostnad och snabbare utdelning.

Framgångsrika affärsverksamheter förlitar sig också på starka kundrelationer, där en stabil CRM-lösning är en förutsättning för att skapa en överlägsen kundupplevelse. Vi inom Ubbo hjälper er att få verksamheten att växa genom att sätta er kund i centrum med hjälp av Salesforce-lösningar. Vi levererar allt från implementeringstjänster till applikationstjänster 24/7 som fokuserar på ökad användning för att maximera er avkastning på investeringen.

RPA påskyndar den digitala resan

Med robotic process automation (RPA) kan ert företag automatisera rutinmässiga, manuella eller regelbaserade uppgifter i stor skala. Det finns mycket tid att spara och automation kan ge era medarbetare möjlighet att fokusera på mer värdeskapande arbete istället för på repetitiva och monotona uppgifter. Ubbo har lång erfarenhet av hur man modellerar, planerar, implementerar och kör RPA-lösningar och vi vet hur ni ska driva era processer effektivt, lokalt eller i molnet, på ett säkert och operativt sätt.
 

Asset management skapar moderna och digitala arbetsflöden

I en värld av kommersiell tillverkning och processer finns det ofta mycket som kan effektiviseras för att öka vinsten genom att minska förluster och onödiga kostnader. Våra experter inom, asset management, ger er stöd under hela resan från förvärv till avyttring och säkerställer att förluster, överproduktion och andra onödiga kostnader minskas i så stor utsträckning som möjligt. Det gör vi genom individuella riktade lösningar, system eller som en digital utvecklingsresa anpassad efter ert företags behov och arbetsflöde.
 

Fokus på värde

Även om vi är ett IT-tjänsteföretag är teknik sekundärt när det gäller processutveckling. Ert fokus ska vara på affärer, kundupplevelse och värdet ni ger dem – på er strategi. Det är därför nästan alla organisationer gynnas av att förbättra sina processer med oss – och vi har kunder från både offentlig och privat sektor.