I en kundundersökning som genomfördes i slutet av 2022 svarade 96 % att de rekommenderar Ubbo. Ubbo når ut till sina kunder två gånger per år för att mäta kundernas nöjdhet och lyssna på deras förväntningar.
 

Nöjdheten bland Ubbos kunder ligger på en fortsatt hög nivå, och att 96 % av kunderna rekommenderar Ubbo innebär en ökning med 3 % jämfört med föregående undersökning i maj 2022. Frågan kring hur nöjda kunderna är med Ubbo som partner totalt sett resulterade i betyget 4,2 (skala 1-5), vilket också visar på en fortsatt stabil nivå i linje med tidigare undersökningar.

I bedömningen av samarbetet med Ubbo har kunderna särskilt lyft fram Ubbos expertis, smidiga samarbete samt dess kund- och serviceinriktade verksamhetskultur.

”Vi är stolta över att våra kunder fortsätter att värdera samarbetet med Ubbo högt. Resultatet från vår kundundersökning är ett kvitto på vår förmåga att lösa våra kunders utmaningar och att vi har deras förtroende att göra det,” säger Sanna Mari Alppivuori, SVP Sales Finland på Ubbo.

Totalt 149 personer i Finland och Sverige deltog i Ubbos kundnöjdhetsundersökning.